novosti

linkovi

Održana redovna godišnja skupština Udruge

Održana redovna godišnja skupština Udruge

U nedjelju 16. rujna 2012. održana je redovna godišnja skupština Brodske udruge tamburaša.

Nakon pozdravnog govora i usvajanja dnevnog reda predsjednik udruge Krešimir Dokuzović podnio je izvješće o radu udruge u prošloj godini. Nakon toga je tajnik udruge Mladen Rakić podnio izvještaj o financijskom poslovanju udruge za prošlu godinu koji je i jednoglasno usvojen.
O planovima za iduću godinu ali i o događajima i projektima udruge u prošloj godini, uz predsjednika i tajnika udruge, govorili su i Krunoslav Dražić (o školi tambure), dopredsjednik udruge Nikola Novosel (o koncertu potpore za školovanje Filipa Novosela u Americi), Mihael Ferić i Mladen Jurković (o Muzeju tambure) te Damir Butković (o Brodskom tamburaškom orkestru).

U raspravi o planovima udruge za iduću godinu učestvovao je i Davor Marić govoreći u dijelu rasprave vezane uz budući Muzej tambure. Zajednička ocjena je da je rad u prošloj godini bio dobar te da za iduću godinu naglasak treba staviti na otvaranje Muzeja tambure, prvog takvog muzeja u svijetu, i poraditi na većoj promociji Brodskog tamburaškog orkestra te gostovanja orkestra u Hrvatskoj i svijetu.